ถาม-ตอบ

ข้อที่

คำถาม

คำตอบ

1

 

 

 

 

 

ขั้นตอนแรกในการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร จะต้องส่งเอกสารอะไรบ้าง?

 

 

 

กำหนดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงตีพิมพ์ ดังนี้

  • บทความต้นฉบับที่ไฟล์ Word 1 ชุด
  • แบบฟอร์มขอส่งบทความ 1 ฉบับ 

นอกจากนี้ขอให้ศึกษาวิธีการเขียนบทความต้นฉบับที่ถูกต้องจากเมนู "DOWNLOAD" เลือกวารสารที่ต้องการส่งบทความ จากนั้นดาวน์โหลด เอกสารคำแนะนำฯ เอกสารการแปลเอกสารอ้างอิงฯ และรูปแบบบทความฯ เพื่อใช้ประกอบการเขียนบทความต้นฉบับที่ถูกต้อง

 

2

 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ มีจำนวนกี่ท่าน และมาจากหน่วยงานไหนบ้าง?

 

บทความจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่านต่อ 1 บทความ ซึ่งการเลือกผู้ทรงคุณวุฒินั้น หากบทความมาจากภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะต้องเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้ง 2 ท่าน แต่หากบทความมาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทางวารสารจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 1 ท่าน และภายนอก 1 ท่าน หรือเลือกจากภายนอกทั้ง 2 ท่าน

 

3

 

 

งานวารสารวิชาการ รับบทความสาขาไหนบ้าง?


ขณะนี้งานวารสารฯ เปิดรับบทความทุกประเภททางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิทยาศาสตร์  เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง

 

4

 

 

หากต้องการส่งบทความสามารถส่งได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง?

สามารถส่งบทความได้ผ่านทางช่องทางอีเมล ejournal_sci@yru.ac.th เท่านั้น

 

 

5

 

ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาจนถึงได้ลงตีพิมพ์นานแค่ไหน?

 

ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีเวลาประเมินคุณภาพบทความ 1 เดือน และที่เหลือขึ้นอยู่กับการเตรียมบทความต้นฉบับและการปรับแก้ของผู้เขียนด้วย

 

6

 

 

 

เสียค่าใช้จ่ายในการส่งบทความเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์หรือไม่?

 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในตอนแรก แต่หากท่านได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์ในวารสาร จะต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี (2 ฉบับ) โดยให้ชำระเงินจำนวน 350 บาท ผ่านบัญชีธนาคารของงานวารสาร หลังจากได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์ในวารสารแล้วเท่านั้น

 

7

 

 

วารสารฯ ทั้งสองสาขา อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือยัง?


ขณะนี้วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. (สาขาวิทย์ฯ) ยังไม่เข้าฐาน TCI ในขณะนี้ เนื่องจากเพิ่งเริ่มออกเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี 2559 หากมีการเผยแพร่ครบ 6 เล่ม หรือ 3 ปี จะดำเนินการส่งประเมินกับทาง TCI อีกครั้ง

 

8


 

สามารถส่งบทความประเภทไหนเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์ได้บ้าง?


บทความที่รับพิจารณามี 4 ประเภทคือ 1. บทความวิชาการ 2. บทความวิจัย 3. บทความปริทัศน์ และ 4. บทวิจารณ์หนังสือ

 

 

9

 

 

บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารสามารถนำไปยื่นขอจบ หรือนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่?


สำหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ไม่สามารถนำไปขอจบ หรือขอตำแหน่งทางวิชาการได้ในขณะนี้ เนื่องจากยังไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล TCI

 

 

10

 

 

เมื่อส่งบทความต้นฉบับเข้ารับการพิจารณาแล้ว ทางวารสารสามารถออกหนังสือรับลงตีพิมพ์ได้เลยหรือไม่?

ไม่ได้ เนื่องจากหนังสือรับลงตีพิมพ์จะออกให้ต่อเมื่อบทความของท่านผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านว่าสามารถลงตีพิมพ์ได้หรือไม่ และท่านต้องปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จ จากนั้นต้องผ่านการพิจารณาจากบรรณาธิการก่อน  จึงจะสามารถออกหนังสือตอบรับให้ได้

 

 อัปเดทข้อมูลเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559