ติดต่อ

ฟิตรีนา ดาราแม (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)
Phone: 063-749-0929
Fax: 073-299-635
Email: ejournal_sci@yru.ac.th

ที่อยู่ : กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000